Zomervakentie 2018

Zomervakentie 2018

Digital Millennium Copyright Act Notice

Spread the love

We nemen copyright schending zeer ernstig en krachtig beschermt de rechten van legale auteursrechthebbenden.

Als u het auteursrecht bent de eigenaar van inhoud die verschijnt op onze website en u hebt geen toestemming voor het gebruik van de content moet u dit schriftelijk aan ons mee te delen teneinde ons in staat te stellen het beweerdelijk inbreukmakende content en onderneem actie.

Wij zullen geen actie te ondernemen als u ons de gevraagde informatie, dus als je van mening bent dat uw materiaal waarvoor je zelf het copyright is geschonden of overtreden, gelieve onze auteursrechtagent, schriftelijk, met de volgende informatie:

1.) Een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd.

2.) Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk is gepleegd, of, als het om meerdere werken gaat waarop auteursrecht berust op één website bevinden en waarvoor één melding wordt ingediend, een representatieve lijst met de desbetreffende werken op die site.

3.) Identificatie van het materiaal dat wordt aangevraagd en waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd of dat onderwerp is van de inbreukplegende activiteit en dat dient te worden verwijderd of waartoe toegang onmogelijk dient te worden gemaakt, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te vinden.

4.) Informatie die redelijkerwijs voldoende is om contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en indien beschikbaar een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden bereikt.

5.) Een verklaring dat de klagende partij er oprecht van overtuigd dat het gebruik van het materiaal, niet geautoriseerd is door de houder van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.

6.) Een verklaring dat de informatie in de melding accuraat is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermoedelijk inbreuk is gepleegd.

Schriftelijke opzegging dient te worden opgestuurd naar onze specifieke agent als volgt:
DMCA Agent Email: admin@zomervakantie2018.com

Recent Zomervakantie Updates 2018

Zomervakantie 2018 Utrecht
zomervakantie Den Haag 2018
zomervakantie Noord Holland 2018
zomervakantie rotterdam 2018
zomervakantie boeken 2018
zomervakantie nederland 2018
zomervakantie Amsterdam 2018
zomervakantie zuid 2018
zomervakantie noord 2018
Zomervakentie © 2018 zomervakantie 2018