Zomervakentie 2018

Zomervakentie 2018

Anti Spam-beleid

Spread the love

De eigenaar van deze website niet machtigt oogsten, mijnbouw of inzameling van e-mailadressen of andere informatie uit of via de website of de door haar verleende diensten.

De eigenaar van deze website geen vergunning of toestemming voor gebruik door derden zijn diensten voor het verzamelen, compileren of verkrijgen van informatie over haar klanten of abonnees, waaronder maar niet beperkt tot abonnee e-mailadressen. De eigenaar van deze website geen vergunning of toestemming voor iedere poging om met haar diensten op een wijze die schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan elk aspect van een van de diensten, of te interfereren met het gebruik en genot van de eigenaar.

Als de eigenaar van deze website van mening dat Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van een dienst kan, zonder ingebrekestelling, de maatregelen nemen die zij naar eigen inzicht, nodig acht, met inbegrip van het blokkeren van berichten van een bepaalde internetdomein, e-mailserver of IP-adres. De eigenaar van deze website kan onmiddellijk beƫindigen account op elke dienst die hij bepaalt, geheel naar eigen goeddunken, verstuurt of anderszins verbonden met elke e-mail die in strijd is met dit beleid.

Niets in dit beleid is gericht op het verlenen van een recht op uitzending of stuur een e-mail naar of via deze website en/of diensten. Niet-naleving van dit beleid in ieder geval geen afstand van rechten van de eigenaar van deze website.

Onbevoegd gebruik van deze website diensten in verband met de verzending van ongevraagde e-mail, inclusief de verzending van e-mail die in strijd is met dit beleid, kan resulteren in een civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve sancties tegen de afzender en de ondersteuning van de afzender.

Overtreders van de CAN SPAM Act kan worden onderworpen aan “staking” bestellingen of boetes van de FTC (Federal Trade Commission) van maximaal $11.000 per overtreding. Strafrechtelijke vervolging is ook mogelijk in het geval van flagrante overtreders, hetgeen kan leiden tot sancties zoals boetes, verlies van opbrengsten en apparatuur. De ergste overtreders kan ook worden onderworpen aan de gevangenis.

Recent Zomervakantie Updates 2018

Zomervakantie 2018 Utrecht
zomervakantie Den Haag 2018
zomervakantie Noord Holland 2018
zomervakantie rotterdam 2018
zomervakantie boeken 2018
zomervakantie nederland 2018
zomervakantie Amsterdam 2018
zomervakantie zuid 2018
zomervakantie noord 2018
Zomervakentie © 2018 zomervakantie 2018